titul

Zručnosti alebo výsledky? Alebo oboje?

Častou otázkou našich klientov je, či poradenský alebo školiaci projekt môže mať dlhodobý pozitívny vplyv na podnikanie. Projekt riadi náš konzultant tak, aby účastníci vnímali vplyv na svoje vedomosti a pocítili aj skutočnú pozitívnu zmenu vo výkonnosti. Naša orientácia na výkon dodáva našim projektom praktickosť. Preto našim klientom odporúčame, aby sa na projekte zúčastnili nielen pracovníci na pozícii, pre ktorú je projekt určený, ale aj ich nadriadení. Tým sa dosiahne dvojitý účinok: rozvoj cieľovej skupiny - konkrétnych účastníkov, ale aj ich nadriadených. Výsledkom je, že pozitívny vplyv našich projektov je dvojaký: účastníci si osvoja danú tému a ich nadriadení získajú manažérske zručnosti na jej zvládnutie v praxi. Účastníci a manažéri pokračujú v rovnakej metodike aj po skončení programu.

Učenie v praxi využívame tak, že jednotlivé semináre vedieme ako stretnutia manažmentu, kde zakaždým najprv vyhodnotíme výsledky s aktivitami, aby sme si overili, kde vzniká hlavná príčina nedostatkov v predaji alebo pri nábore do predajných tímov. Program seminára potom vždy zameriame na túto hlavnú príčinu, aby sme ju odstránili. Účastníci sa naučia témy, ktoré najviac ovplyvňujú ich výkonnosť. Na konci seminára vždy naplánujeme budúce aktivity a činnosti vrátane výsledkov. Takto postavený projekt dosahuje merateľné výsledky a dáva účastníkom pocit úspechu. Je to dôležité pre ich budúcu motiváciu.

Školenia manažmentu
Práca s kontaktmi
Kouč mentorem a mentor koučem
Môžem komunikovať so svojimi ľuďmi?
Priame predajné miesto: nábor obchodníkov
Hľadám predajcu, nie podávača
Efektívne riadenie projektu
Efektívne manažérske riadenie
Ako "predávať" na náborových stretnutiach
 
Obchodné školenia
Ziskové telefonovanie
Technik v úlohe predajcu
Predaj podľa cieľových skupín
Cena nie je argument
Aktívne obchodné miesto
Fronta pred pobočkou
Profesionálny obchodník
Škola riadenia odporu a námietok
 
Programy pre finančné skupiny
Znovu zarobte na svojom kmeni
Obchodná úloha referenta na pulte
Príprava call centra na kampaň
Aktívne riadenie kmeňa
Ako získať odporúčania
Získavanie firemných klientov
Telefonovanie pre pokročilých poradcov
Akvizičné telefonovanie
Efektívne riadenie projektov
Mladá generácia marketérov - ako ich viesť
Budovanie obchodnej siete
Efektívne manažérske riadenie
 
Digitálne školenie
Homeoffice manažment v predajni
Digitálny moderátor
Budovanie predajného tímu

Všetky školenia zahŕňajú časť venovanú učeniu a časť venovanú praktickému využitiu. Obsah sa zameriava na rôzne časti budovania predajného tímu.

Zlepšenie výkonnosti predajného tímu
Vzdelávacie aktivity zamerané na nových a existujúcich predajcov. Účastníci sa v moduloch zameriavajú na rôzne časti predaja.
 
Obchodný plán predajcu
Vedie obchodníkov k podnikateľskému pohľadu na podnikanie. Učí, ako si vytvoriť vlastnú víziu, finančný, obchodný a osobný personálny plán.
 
Podnikateľský plán manažéra
Vedie manažérov k tomu, aby viedli svoj tím riadením vlastnej činnosti. Účastníci si odnesú konkrétny plán budovania svojho tímu, riadenie obchodnej stratégie, personálnu stratégiu a harmonogram pevných činností.
 
Vzdelávanie v cudzích jazykoch
Obchodovanie v angličtine
Hovorte po anglicky!
 
Obchodujte v nemčine
Hovorte po nemecky!
 
Vedú vaši ľudia obchodné rokovania v angličtine alebo nemčine, orientujú sa na zahraničný trh, potrebujú prekladať plány, pokyny alebo písať výročné správy?
 

Typické situácie na slovenskom trhu, kde sa používa cudzí jazyk:

  •  Podnikatelia, ktorí sa potrebujú pripraviť na konkrétne obchodné rokovanie alebo sa pripravujú na vstup na nový trh.
  •  Vedenie rokovaní s obchodnými partnermi
  •  Spolupracujúce subjekty vo vzťahu "zahraničná matka - domáca dcéra". Spolupráca vo výrobe, službách, banke, poisťovni, lízingových oddeleniach predajné alebo servisné call centrá zamerané na globálny trh
  •  Riadenie ľudí. Manažéri potrebujú cudzí jazyk na odovzdávanie úloh, ich kontrolu, motiváciu svojich podriadených

Cudzí jazyk učíme metódou opakovaného zapamätania - podvedomé vnímanie textu, niečo ako keď počujeme jednu pravdu, zapamätáme si ju. Základom metódy zrýchleného učenia sú tieto činnosti:

  •  Používanie špeciálnych slúchadiel VARIO na opakované počúvanie na fixáciu slovnej zásoby do dlhodobej pamäte.
  •  Zapojenie oboch mozgových hemisfér do procesu učenia a prepojenie krátkodobej a dlhodobej pamäte
  •  Zvýšenie koncentrácie mozgu na učenie tým, že ho prevedie do stavu Alfa vnímania
  •  Používanie aktívneho počúvania s porozumením pri učení sa správnej výslovnosti a fixovaní slovnej zásoby do krátkodobej a strednodobej pamäte

 

Nemôžeme zlepšiť to, čo nerobíme

Ako príčina slabého pracovného výkonu sa často uvádzajú nízke znalosti alebo nedostatočné zručnosti. Vynakladáme úsilie na ich zlepšenie. Často si kupujeme knihy, čítame odborné články, pozeráme videá s návodmi a učíme sa, ako byť úspešnejší.

Stáva sa nám jedna veľmi zásadná vec: zamieňame si príčinu a následok. Výsledkom je potom žiadny alebo krátkodobý pozitívny nárast výkonnosti podniku.

Z nášho slovníka sa vytratili slová, ktoré by mohli presne opísať skutočné príčiny: disciplína, poriadok, pravidlá, systém. Keď máme malý prísun nových klientov, nie je to len nedostatkom zručností, ale predovšetkým tým, že nevenujeme čas, ktorý by bol zameraný výlučne na ich získanie. Problémom teda nie sú schopnosti, ale dodržiavanie politiky. Keď sa predajcom nepodarí predať viac služieb alebo tovaru, je to preto, že sa nepýtajú správne otázky.

Skutočné príčiny sa skrývajú v "tvrdých" veciach, ich presnom opise a dôslednom presadzovaní.

Prvým krokom k zmene je reálne opísať príčiny a vytvoriť riešenia na ich odstránenie. Dobrou správou je, že odstraňovanie príčin slabej výkonnosti podniku sa dá praktizovať! Školenia sú zamerané na špecifické potreby obchodnej organizácie s cieľom zvýšiť a stabilizovať jej obchodnú výkonnosť.